1

Top diaphragm seal Secrets

News Discuss 
หัวขับชนิดนี้เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงานขึ้น หรือเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง หัวขับวาล์วแบบสปริงจะปล่อยสปริงออกทันทีเพื่อเปิด/ปิดวาล์ว หัวขับลักษณะนี้จะสามารถทำงานได้เพียงครั้งเดียว เช่น ในกรณีฉุกเฉิน มีข้อดีคือ หัวขับวาล์วประเภทนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานเปิดปิดวาล์ว สามารถทำงานได้โดยการใช้เพียงแบตเตอรี่เท่านั้นหรือเริ่มการทำงานเมื่อมีเหตุไฟฟ้าขัดข้อง These manual valves transpire being of... https://marlboroughk022yph4.rimmablog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story